Actievoorwaarden What is Hip

Deze (actie) voorwaarden zijn van toepassing op alle acties van What is Hip, die worden georganiseerd door What is Hip.

Artikel: 1 Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
 3. Medewerkers van What is Hip die betrokken zijn bij deze actie en door What is Hip ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 4. Er wordt slechts één prijs per persoon toegekend.
 5. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Artikel 2: Gegevens

 1. Om mee te doen aan een actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt, kunnen door ons worden gebruikt.

Artikel 3: Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Je kan deelnemen via acties op www.whatiship.nl of onze social mediakanalen.

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars

 1. Met de winnaars van een actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs indien van toepassing, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).
 2. Indien een prijs buiten de schuld van What is Hip niet binnen 3 maanden na einde van de actie in ontvangst is genomen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van What is Hip.
 3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan What is Hip.
 1. Prijzen zijn af te halen in de winkel van What is Hip.

What is Hip – top items